• $12200

Shozaburo Shears Hard Blade Model 26cm (10.2 inch) – Shears Japan 【Japanese Shears & Scissors】