• $3240

Antique Kimono Juban with Traditional Drum Pattern [Underwear] – Re: Kimono Style